company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

WELLNESS-CENTAR

Центарот дава единствена можност, преку холистички пристап, интеграција на традиционалната медицина, софистицирана технологија и биоинформатика, да делува превентивно или да овозможи побрзо излекување.


L.I.F.E. Систем

L.I.F.E. системот ги извршува многу брзо сите тестови на целиот организам, обезбедувајќи информации за секој субсистем, неговата метаболна состојба, класификација на податоците од нутриционален и енергетски аспект на ткивата преку биоинформатичка аналитичка постапка.


MCC

MCC ги фаќа биоинформатичките контролни сигнали од организмот, преку повеќеслојни мегнетни електроди кои ја пропуштаат информационата содржина на биолошките прозори на кои им е потребна корекција. Излезната електрода го обезбедува вистинскиот потребен терапевски сигнал за постојаната состојба на организмот.